Obama ủng hộ sử dụng nhiên liệu sinh học

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Ứng cử viên đảng Dân chủ, ông Barack Obama, ủng hộ chính sách liên bang về việc sử dụng nhiên liệu sinh học như một giải pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu khí.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Chinhsach/51808/default.aspx