Ồ ạt niêm yết bổ sung cổ phiếu

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) liên tục đón nhận số lượng khá lớn cổ phiếu niêm yết bổ sung của các công ty.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19161