Núi đá nhả ra... vàng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Đến với huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn trong những ngày này, chúng tôi được hòa mình vào niềm vui của bà con các dân tộc khi mùa na bội thu...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.41403.qdnd