Nữ sinh 15 tuổi nói về bức thư gửi trùm khủng bố Bin Laden

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Được cô giáo chủ nhiệm đặt nhiều hy vọng năm nay, cô nữ sinh lớp 10 chuyên Bắc Ninh khá quyết tâm. Lên nhà ông nội chơi, thấy có nhiều sách báo, Chi "cắm đầu đọc".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=72381