Nóng 24h: Đề xuất cho thôi làm CSGT đối với cán bộ cầm gạch dọa đánh người

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đã họp xem xét kỷ luật với hình thức khiển trách đối với cán bộ có hành vi thiếu chuẩn mực trong khi tham gia giao thông.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nong-24h-de-xuat-cho-thoi-lam-csgt-doi-voi-can-bo-cam-gach-doa-danh-nguoi-post1062880.vov