Nomophobia nghĩa là gì?

Nomophobia lần đầu xuất hiện vào năm 2008, dùng để chỉ một hội chứng nhiều người trong xã hội hiện đại đang mắc phải.

Nomophobia /ˌnəʊ.məʊˈfəʊ.bi.ə/ (danh từ): Hội chứng lo sợ khi thiếu điện thoại

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa nomophobia là sự sợ hãi hoặc lo lắng khi không có hoặc không thể sử dụng điện thoại di động.

Theo Merriam-Webster Dictionary, nomophobia là sự kết hợp giữa nomo (no mobile phone - không điện thoại di động) và phobia (chứng ám ảnh, sợ hãi).

Thuật ngữ này lần đầu xuất hiện vào năm 2008 trong một nghiên cứu của UK Postal Office. Nghiên cứu chỉ ra trong số 2.100 người làm khảo sát, 53% thừa nhận họ mắc chứng lo sợ khi thiếu điện thoại (nomophobia).

Nghiên cứu cũng nêu ra một số đặc điểm của người mắc hội chứng này như có cảm giác lo lắng khi mất điện thoại, điện thoại hết pin hoặc điện thoại mất sóng.

Ứng dụng của từ nomophobia trong tiếng Anh:

- We were suffering from a condition that has been called nomophobia.

Dịch: Chúng tôi đang mắc phải một chứng bệnh được gọi là chứng lo sợ khi thiếu điện thoại.

- Will you please stop checking your cellphone. You've definitely got nomophobia.

Dịch: Đừng có mở điện thoại lên xem nữa, cậu mắc chứng lo sợ khi thiếu điện thoại rồi đấy.

Thái An

Đồ họa: Minh Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nomophobia-nghia-la-gi-post1326497.html