Nokia công bố 2 thiết bị XpressMusic mới

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Nokia giới thiệu 2 thiết bị mới có tính năng âm nhạc bổ sung vào loạt sản phẩm XpressMusic, Nokia 5320 XpressMusic và Nokia 5220 XpressMusic vào ngày 22/4/2008 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9840&t=pcolarticle