Nói vậy, không nghĩ vậy

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trước Hội nghị cấp cao định kỳ của EU mà Pháp sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của khối này, tình trạng phân bè chia phái trong nội bộ bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết, đặc biệt ở những vấn đề quan hệ với Nga và nên hay không nên có một chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế bên cạnh những chương trình tài chính chung và riêng chống khủng hoảng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081210003853.aspx