Nỗi lo mía rớt giá

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Niên vụ này, vùng ĐBSCL chỉ còn khoảng 64.573 ha mía, giảm 4.527 ha so niên vụ trước. Đã giảm diện tích, cây mía còn đang chịu sức ép rớt giá khi sắp vào đợt thu hoạch rộ để chạy lũ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/9/3/259708.tno