"Nội gián" – Cuộc đấu trí ngoạn mục

    Gốc

    Một điệp viên FBI, người không chỉ tuyên thệ tôn trọng luật pháp mà còn chịu trách nhiệm thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho đất nước, đã phản bội lòng tin của tổ chức. Điều này như một viên đạn xoáy vào tim của hơn 28.000 người đang tận tụy cống hiến sức mình cho FBI, ngày đêm ra sức tạo dựng lòng tin và sự tự do cho nhân dân Mỹ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2007/10/77177.cand