Nỗ lực xóa đói nghèo bị ảnh hưởng do khủng hoảng tài chính

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo báo cáo, hiện 2/5 dân số châu Phi đang sống trong cảnh nghèo khổ với thu nhập dưới 1 USD/ngày. Lục địa Đen chiếm tới 12% dân số thế giới, nhưng chỉ chiếm 1% Tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và 2% tổng kim ngạch ngoại thương toàn cầu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=97049