Ninh Bình: Nhiều dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách bị chậm tiến độ

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiều dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách bị chậm tiến độ.

Nhiều dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang bị chậm tiến độ.

Theo thống kê của UBND tỉnh Ninh Bình, đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngoài ngân sách có thời gian hoàn thành trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh, qua kiểm tra hiện có 34 dự án đang bị chậm tiến độ.

Trong 34 dự án chậm tiến độ thì có 23 dự án chậm tiến độ đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục pháp lý, đang triển khai thực hiện có 7 dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan.

Cụ thể như: Dự án dây chuyền công nghệ tạo phôi công nghệ cao tại Khu công nghiệp (KCN) Phúc Sơn của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, đang vướng về phương án xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất; Dự án xây dựng nhà máy gia công, sửa chữa thiết bị cơ khí Hoàng Hải Star tại xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hoàng Hải Star đang vướng thủ tục giao đất; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Hải 1 của Công ty TNHH Khánh Hải Land, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND huyện Yên Khánh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng phương án hoàn trả 2 đoạn kênh (tổng cộng 1.200m) nằm trong phạm vi đất của dự án, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính việc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ, không đúng theo quy định tại giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với 16 dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân chủ quan, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND cấp huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính việc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ, không đúng theo giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở kết quả xử lý, xem xét nếu đủ điều kiện, thực hiện hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật.

10 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng hoặc đã thỏa thuận giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành hồ sơ thuê đất. Nguyên nhân do một số nhà đầu tư không tích cực giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ để được cấp đất thực hiện dự án. UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính việc nhà đầu tư thực hiện dự án chậm tiến độ, không theo đúng giấy chứng nhận đầu tư; giao UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền.

Trong đó, đáng chú ý là Dự án đầu tư xây dựng trường liên cấp Tràng An của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục quốc tế T&T, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư và nghiên cứu việc hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện dự án.

Đối với 7 dự án chậm tiến độ đã có kết luận chỉ đạo, một số dự án đã được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, đến nay các nhà đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ gia hạn tiến độ để thực hiện dự án. Việc này, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính việc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ, không đúng theo quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, UBND cấp huyện xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh và thực hiện dự án theo quy định.

Anh Tú

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ninh-binh-nhieu-du-an-dau-tu-von-ngoai-ngan-sach-bi-cham-tien-do-373521.html