Niềm vui của "nghị lực sống"

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Dịp Nô-en năm nay, ở Hà Nội đã xuất hiện những "ông già Nô-en" đặc biệt. Họ là những người khuyết tật ngồi trên những chiếc xe lăn, nhờ người khác đẩy đi phát quà cho những người đồng cảnh ngộ.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.cacdoanthe.49223.qdnd