Những thiếu nữ có ADN của đàn ông

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Với Eden Atwood, có rất ít dấu hiệu bề ngoài cho thấy cô mang những bí ẩn trong cơ thể mình. Một bí mật dường như khủng khiếp hơn cả thì Eden lại không nên biết.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/8/97267.cand