Những sự kiện nổi bật trong tuần từ 4 đến 10/11/2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Chính thức phát hồ sơ thi tuyển 3G. Bộ TTTT lấy ý kiến xây dựng thông tư quản lý blog. Phòng chống tội phạm công nghệ cao trong hội nhập quốc tế. Wiki tiếng Việt: vì một thế giới cùng chia sẻ. Ericsson kỷ niệm 15 năm hoạt động tại Việt Nam. FPT thành lập tổng công ty phân phối. Microsoft hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm mới thành lập.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12088&chnlid=19&t=pcolarticle