Những phiên bản của doanh nhân Việt

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Lịch lãm, trí thức, chuyên nghiệp, giỏi ngoại ngữ và đầy tham vọng, thế hệ doanh nhân này đang vẽ nên chân dung thương giới Việt mới...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=888614823dda7b&page=category