Những phận người từng thấy đời như ác mộng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vóc dáng không tạo thành nghệ sĩ. Hiển nhiên đúng bởi "tố chất" ấy nằm ở trái tim. Hoài Thanh thì có cả hai.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=72365