Những người gùi… tăng vào trận chiến

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh là chiến thắng đầu tiên của đơn vị xe tăng - Tiểu đoàn tăng 198 - tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Để có được chiến thắng ấy, không thể không nói đến bóng dáng của những chàng trai người dân tộc Vân Kiều với mình trần chân đất, đạp đá băng rừng giúp bộ đội gùi xe tăng vào trận chiến...

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2008/4/150818