Những ngôi làng trước miệng thủy thần

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giữa dòng Gianh có nhiều cù lao mà dân địa phương gọi là cồn nổi. Cứ trên mỗi cồn nổi là một thôn, một làng, thậm chí là một xã an cư và sinh sống mấy trăm năm nay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=88586