Những kỳ vọng ở nhà máy điện rác lớn nhất nước

Với khoảng 7.000 tấn rác mỗi ngày cần được xử lý, sự quá tải của các bãi chôn lấp và công nghệ lạc hậu đã đặt Hà Nội trước bài toán phải thay đổi công nghệ, tìm hướng đi mới cho rác thải. Việc nhà máy điện rác Sóc Sơn bắt đầu hoạt động đã mở ra những kỳ vọng về một nền kinh tế tuần hoàn vận hành hiệu quả, bài toán khủng hoảng xử lý rác thải tìm được lời giải.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/nhung-ky-vong-o-nha-may-dien-rac-lon-nhat-nuoc-151520.htm