Những khó khăn của công tác thi hành án dân sự

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp và làm phát sinh khiếu nại, tố cáo là nhiều bản án, quyết định của tòa án đã được tổ chức thi hành án xong, lại bị tòa án, VKSND cấp trên kháng nghị yêu cầu xét xử lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, có nhiều trường hợp kéo dài nhiều năm liền nhưng vụ án vẫn chưa được xét xử xong…>> Những "vấn đề" ở chính lực lượng thi hành án dân sự

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/3/110586.cand