Những dịch vụ "ăn theo" net

    Báo Công Thương
    Gốc

    Spam (thư rác) là nỗi bực mình của rất nhiều người chuyên sử dụng Internet làm phương tiện kết nối công việc. Tuy nhiên, đây lại là món kinh doanh khá "béo bở" cho nhiều công ty tin học kinh doanh ăn theo các dịch vụ mạng....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=31&subjectID=12803