Những cây đàn "đi đêm"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Những cây đàn kỹ (đàn cao cấp) do làng nghề Tôn Đản, TP HCM sản xuất có chất lượng không kém nhiều loại đàn của nước ngoài nhưng giá thấp hơn nhiều vì không có thương hiệu. Một cây đàn "madein Việt Nam" chỉ được bán vài trăm USD, được thương lái mang ra nước ngoài bán với giá trên cả ngàn USD.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/6/92667.cand