Những bình gas đang bị thả nổi

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Lâu nay, các cơ quan chức năng khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas chỉ làm mỗi một cách: đặt các bình gas đã nạp lên bàn cân để xem có đủ trọng lượng như đăng ký hay không, còn khí gas chứa trong các bình ấy có đủ tiêu chuẩn sạch và độ nén áp suất ổn định để sử dụng trong sinh hoạt thì chẳng ai dám chắc.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20051