Nhựa Bình Minh báo lãi cao nhất từ khi về tay người Thái

Năm 2022, Nhựa Bình Minh báo doanh thu thuần vượt 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 696 tỷ đồng – cao nhất từ khi Nawaplastic Industries nắm quyền chi phối.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 1.408 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí giá vốn hàng bán lại giảm mạnh 18% giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 20% lên 34% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 475 tỷ đồng trong quý IV.

Doanh thu tài chính tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021 lên mức 18 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tiết giảm 4% còn 39 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 40% lên 117 tỷ đồng; ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ lại giảm 4% còn 26 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí khác, Nhựa Bình Minh báo lãi sau thuế quý IV/2022 tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ lên mức 248 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2022, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần vượt mức 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 225%, đạt 696 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS cải thiện đáng kể từ 2.619 đồng năm 2021 lên 8.505 đồng năm 2022.

Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ khi Nhựa Bình Minh trở thành công ty con của Nawaplastic Industries (thành viên của Tập đoàn SCG Thái Lan) từ đầu năm 2018. Hiện Nawaplastic Industries vẫn nắm quyền chi phối Nhựa Bình Minh với tỉ lệ 54,39%.

Theo kế hoạch mà lãnh đạo Nhựa Bình Minh đề ra trong năm 2022, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 5.680 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 448 tỷ đồng. Với kết quả ghi nhận được, nhà sản xuất nhựa hàng đầu khu vực phía Namlần lượt vượt 2% kế hoạch doanh thu và vượt 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đã tăng gần 7% so với hồi đầu năm, lên mức 3.040 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho cuối kỳ đạt 571 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản. Đặc biêt, doanh nghiệp có gần 997 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, chiếm tới gần 33% tổng tài sản.

Về cơ cấu tài chính, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 416 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chỉ hơn 55 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 2.623 tỷ đồng, doanh nghiệp có 1.157 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và hơn 600 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối.

Nguyễn Thu Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhua-binh-minh-bao-lai-cao-nhat-tu-khi-ve-tay-nguoi-thai-a590808.html