Nhu cầu cấp thiết

    Gốc

    (HNM) - Việc xác lập các giao dịch bảo đảm (GDBĐ) nhằm cầm cố, thế chấp đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất, kinh doanh đang diễn ra ngày càng phổ biến ở các TP lớn.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/159967