Nhiều học sinh lớp 6 chưa đọc thông viết thạo?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Học sinh lớp 6 tại Bắc Kạn không chỉ yếu kém ở môn tiếng Việt, mà môn Toán còn tệ hại hơn với 4.633 học sinh bị điểm dưới 5, chiếm 92,51% và 751 em bị điểm 0, chiếm tới 15%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=109740