Nhiều giáo viên bị sốc khi áp dụng thí điểm chế độ hợp đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, hiệu trưởng trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho rằng cần xem xét thay đổi những quy định trong biên chế để có chế độ theo dõi, giám sát tạo cạnh tranh trong giáo dục, chứ không nên chuyển tất cả như thế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=95758