Nhiều địa phương quyết định chỉ thi 3 môn vào lớp 10

Tính đến thời điểm này, hơn 20 tỉnh, thành phố đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhieu-dia-phuong-quyet-dinh-chi-thi-3-mon-vao-lop-10-112215.htm