Nhảy dù

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Extreme BASE jumper là game thể thao dành cho những người cá tính và yêu thích cảm giác mạnh.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Alo-game/2008/02/3B9AE23C