Nhật Bản: Ông Taro Aso trở thành chủ tịch LDP

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ông Taro Aso, 68 tuổi, một chính khách nổi tiếng thẳng thắn, đã được chọn làm nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Việc bầu chọn được tiến hành trước thời hạn do ông Yasuo Fukuda từ chức thủ tướng.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/240249.asp