Nhật Bản củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Trong nỗ lực tăng cường củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa, Nhật Bản đã tiến hành thử nghiệm các loại tên lửa đánh chặn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trang bị các loại thiết bị hiện đại.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268933/Default.aspx