Nhanh chóng di dân khỏi vùng nguy hiểm

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tuyến đê biển Tây nằm trên địa bàn tỉnh Cà Mau, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bảo vệ cuộc sống, sản xuất của người dân nơi đây. Thế nhưng, “tấm lá chắn” ấy đang từng ngày bị xuống cấp trầm trọng...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.39026.qdnd