Nhân lực và nhu cầu của DN: Khoảng cách còn xa!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính sự mất cân đối cung cầu này dẫn đến hành động “lôi kéo xâu xé” để giành người tài, bắt đầu bằng tiền lương rồi các chế độ hậu hỉ đi kèm được đưa ra. Nhưng đây không phải là phương án tối ưu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=56847