Nhạc hội đàn tranh châu Á lần hai

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhạc hội đàn tranh châu Á lần hai diễn ra từ ngày 1 đến 4-9 tại Cung văn hóa Lao động và Nhạc viện TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của các nghệ sĩ nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... và Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128999&sub=134&top=43