Nhà Trắng - “nội cung” của các tổng thống Mỹ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Khi một tân tổng thống Mỹ nhậm chức sẽ kéo theo hàng loạt những thay đổi. Từ các thành viên nội các mới, một quốc hội mới, đến một chính sách đối ngoại mới, một phong cách mới ở khu East Wing và những mối quan hệ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090220.20080.html