Hướng đến du lịch thông minh

Hướng đến du lịch thông minh

Những năm qua, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển ấn tượng. Cùng với những thành tựu...
TP.HCM cần tận dụng lịch sử, văn hóa để 'móc hầu bao' khách du lịch

TP.HCM cần tận dụng lịch sử, văn hóa để 'móc hầu bao' khách du lịch