Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Gia Lai, nơi ông Hải từng công tác

Ngày 19/4, Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, căn cứ kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và nhận thấy:

Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để các chủ đầu tư có những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC cung cấp; một số dự án/gói thầu có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tuy nhiên, đối chiếu kết quả biểu quyết hình thức kỷ luật với thời hiệu xử lý kỷ luật theo Điều 4, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Hội nghị cũng chỉ rõ, liên quan đến vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 có trách nhiệm của 18 đảng viên, gồm: 2 đảng viên là cán bộ diện Ban Bí thư quản lý thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bởi vậy, đối với 2 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, qua xem xét kết luận có 13 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật (trong đó có 1 đảng viên đã bị Khai trừ ra khỏi Đảng nên không xem xét thi hành kỷ luật); 3 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 10 đảng viên. Tuy nhiên, đối chiếu kết quả biểu quyết hình thức kỷ luật với thời hiệu xử lý kỷ luật theo Điều 4, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với 10 đảng viên nêu trên.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguyen-pho-chu-tich-tinh-gia-lai-phung-ngoc-my-bi-ky-luat-canh-cao-post1630371.tpo