Nguyên lãnh đạo VUSTA đóng góp cho Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động

  9 liên quanGốc

  Ngày 21/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tiếp tục tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp cho Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp.

  Sau khi lấy ý kiến của Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội ngành toàn quốc và Hội đồng Trung ương, Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA có nhiều điểm mới, Ths Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký VUSTA cho biết, để kiện toàn bộ máy hệ thống VUSTA, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số327/BNV-TCPCP ngày 19/01/2012 về hướng dẫn thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội Việt Nam, trên cơ sở đó, tổ chức bộ máy của hệ thống VUSTA đã từng bước được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, Đề án này vẫn còn một số hạn chế như: chưa thể hiện được vai trò “lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát” của Liên hiệp hội Trung ương đối với Liên hiệp hội địa phương.

  TSKH Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp.

  Cơ sở lý luận cần phải trình bày những tài liệu học thuật, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề trí thức và vai trò của trí thức.

  Ths Nguyễn Quyết Chiến cũng chỉ ra những điều cần làm rõ như: Vai trò của Trí thức trong từng thời kỳ: Thời kỳ cách mạng; thời kỳ đổi mới và hiện nay; Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển tổ chức, bộ máy của VUSTA.

  "Đề nghị không liệt kê hệ thống văn bản liên quan đến VUSTA mà cần phải phân tích hệ thống văn bản liên quan có những ưu điểm và hạn chế gì, mức độ áp dụng trên thực tiễn ra làm sao, trên cơ sở đó là nền tảng cho việc xây dựng đề án" - Tổng Thư ký VUSTA nói.

  Ths Nguyễn Quyết Chiến trình bày tóm tắt nội dung đóng góp ý kiến của các Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội ngành toàn quốc và Hội đồng Trung ương vào Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA .

  Tại cuộc họp, GS Nguyễn Hữu Tăng – Nguyên Phó chủ tịch VUSTA cho rằng, hiện nay VUSTA nằm trong liên minh công nông trí thức, là tổ chức chính trị của Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Đảng. VUSTA cần phải xác định được vị trí của mình là bình đẳng như Hội nông dân, Tổng liên đoàn… Vì nếu chúng ta nghĩ rằng, VUSTA chỉ là tổ chức phi chính phủ, như vậy sẽ làm tụt vai trò liên minh công, nông, trí thức.

  GS Tăng cho biết, VUSTA cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 và phải chủ động tham mưu những vấn đề lớn trong cấp ủy. Cần đổi mới phương thức hoạt động như tăng cường ủy viên Hội đồng Trung ương tham gia các đề án, đề tài...

  GS Nguyễn Hữu Tăng – Nguyên Phó chủ tịch VUSTA đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

  Các đại biểu tham gia cuộc họp cũng tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Đề án với các nội dung như: sắp xếp lại bố cục một cách hợp lý hơn đảm bảo tập trung đi sâu vào phần giải pháp; bỏ bớt một số nội dung còn trùng lặp, đưa ra nhiều chính sách cũng như vai trò của VUSTA; tập trung vào tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt của VUSTA...

  Phát biểu tại cuộc họp, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cảm ơn những đóng góp thiết thực và sâu sắc của các đại biểu và sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến trên để sớm hoàn thiện Đề án.

  Mời quý độc giả xem thêm video: Bản tin tài chính - Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA

  Nguồn: VTV

  Hiểu Lam

   Nguồn TT&CS: https://kienthuc.net.vn/vusta-news/nguyen-lanh-dao-vusta-dong-gop-cho-de-an-to-chuc-bo-may-va-hoat-dong-1552561.html