Hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo trước thềm năm học mới

Hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo trước thềm năm học mới

Ngày 26/8, một số tổ chức, nhà hảo tâm có các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo tại các địa phương trước thềm...

Hoạt động từ thiện tại Thanh Chương và Tân Kỳ