Người Việt với những ý tưởng độc đáo cho “dế”

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Nhằm tránh chập điện làm thiết bị hư hỏng nặng, ý tưởng thêm bộ phận cảm ứng tự tắt nguồn khi điện thoại gặp nước đã mang về giải nhất cho Nguyễn Quang Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) trong tuần 7 cuộc thi Mobile Ideas 2007.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/28490/default.aspx