Người trồng cây “đại đoàn kết” trên miền đá

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ông là đảng viên Sùng Đại Dùng, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiều khóa. Đồng bào Mông khắp miền cao nguyên Đồng Văn, Mèo Vạc gọi ông với cái tên thân mật là "ông già cao nguyên", bác Dùng "Đại Đoàn kết".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/11/79033.cand