Người sáng tạo tuyệt phẩm đầu máy xe lửa

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNTS) Đang làm trưởng bộ phận marketing tại một công ty viễn thông lớn, Đào Minh Đức bỗng nộp đơn nghỉ việc và “lặn” mất tăm. Điện thoại tắt, Yahoo không “đỏ”… hầu như bạn bè không ai tìm ra Đức. Vài tháng sau, người ta thấy Đức xuất hiện trên diễn đàn mô hình với một sản phẩm rất “khủng”: Mô hình chiếc đầu máy xe lửa hơi nước Bavarian S3/6 độc đáo thuộc hạng nhất Việt Nam.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200923/20090604122039.aspx