Người giàu 2008 không biết đến khủng hoảng?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 400 người giàu nhất Mỹ 2008, theo đó Bill Gates vẫn đứng đầu danh sách với tổng tài sản 57 tỷ USD, tiếp theo là Warren Buffett với 50 tỷ USD, Lawrence Ellison, ông chủ Oracle, với 27 tỷ USD...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=95881