Người đưa "cây về rừng"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đưa cây mây và một số cây đặc dụng từ vùng cấy lúa nước về trồng ở rừng núi là sáng kiến của anh Phạm Ngọc Dũng (ảnh bên).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115851&sub=51&top=37