Người dân ngày càng ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường

Thay vì chỉ dựa trên nhu cầu và mong muốn của bản thân, thói quen mua sắm hiện đã thay đổi khi nhiều người ý thức được lựa chọn của mình sẽ tác động trực tiếp đến các vấn đề ô nhiễm môi trường, thúc đẩy kinh tế bền vững.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/nguoi-dan-ngay-cang-uu-tien-cac-san-pham-than-thien-voi-moi-truong-post291782.html