Người chơi dùng trợ giúp cho hai câu hỏi đầu tiên

Với câu hỏi "Người ta thường nấu canh cua với thứ gì?", 9X chia sẻ với MC Lại Văn Sâm rằng cô từng ăn canh cua nhưng không biết nấu từ rau gì.

Hoàng Hiệp