Người bán hoa bên cầu Thê Húc

    Gốc

    Hanoinet - Những năm đầu thế kỷ 20, bên cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn thường có mấy bà bày mẹt hoa ra ngồi bán. Trong số ấy có bà tôi. Bà là người làng Ngọc Hà nên mẹt hoa của bà không thể thiếu hoa hoàng lan vườn nhà.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=62973