Người “ấn nút” diệt chiếc B52 đầu tiên ngày 18-12-1972

    Gốc

    Một ngày trung tuần tháng 12, chúng tôi đến thăm ông Dương Văn Thuận trong căn nhà nhỏ trên đường Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.27264.qdnd