Ngoại trưởng Thái Lan thăm Xinhgapo

    Báo VTC News
    Gốc

    Nguồn tin tại chỗ ngày 14/2 cho biết Tân Ngoại trưởng Thái Lan Noppadon Pattana sẽ có chuyến thăm Xinhgapo từ ngày 18-21/2.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235874/Default.aspx